Wat doet het dierenasiel?

Wij van de Stichting Dierenasiel Gorinchem en omstreken zorgen met veel passie voor de opvang en (medische) verzorging van zwerf- en afstandsdieren, zoals honden, katten, knaagdieren e.d. in ons werkgebied.

Na deze opvang en verzorging zien wij het als onze taak om deze dieren zorgvuldig te plaatsen in een nieuw thuis. Maar ook katten en binnenkort honden die niet meer te plaatsen zijn bieden wij een goed laatste thuis in onze comfortabele seniorenverblijven. 

Om deze liefdevolle zorg voor de dieren te bekostigen zijn wij, naast een gemeentelijke bijdrage, in grote mate afhankelijk van sponsoring, giften, legaten en de jaarlijkse collecte.

Wilt u een bijdrage leveren aan de collecte voor het dierenasiel Gorinchem en omstreken? Geef dan ook aan een van onze collectanten tijdens de collecteweek van 30 augustus t/m 4 september 2021 of via de digitale collectebus of begin zelf een actie met je eigen collectebus!

Namens alle dieren en de medewerkers van het asiel:

Heel erg hartelijk BEDANKT!!

collectebus aanmaken
Lesley heeft net een collectebus aangemaakt Maak jij ook een collectebus aan?